Produkten har blivit tillagd i varukorgen
CartDin varukorg är tom!
Moms visas:

Integritets och dataskyddspolicy Malingo AB (barafilter.se)

Allmänt

Denna policy beskriver hur barafilter.se (Malingo AB, org. nr 559062-1370) nedan benämnd Malingo, hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

 

Personuppgiftsansvarig

Malingo är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas på vår hemsida och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. 

Som personuppgiftsansvarig tar Malingo ansvar för alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in eller får ta del av vid köp, när du prenumererar på nyhetsbrev eller skapar ett personligt konto på barafilter.se. 

Malingos kontaktuppgifter är följande. 

Malingo AB (barafilter.se)
Allvädersgränd 35, 93152 Skellefteå
E-post: info@barafilter.se 
Organisationsnummer: 559062-1370
VD och behörig företrädare: Peter Dahlbäck
Momsregistreringsnummer: [559062-1370]

 

Insamling av information

För att du ska kunna köpa våra varor eller kontakta oss för service, support eller information måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter.

Vi samlar in information från dig när du beställer produkter via vår webbplats, kontaktar oss via kontaktformulär, skickar mail eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Vid anmälan till nyhetsbrev samt vid användande av kontaktformulär sparar vi din e-postadress samt namn om det är angivet. Uppgifter vi kan samla in direkt från dig omfattar namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation, kommentarer vid beställningar och, om betalning sker mot faktura, ditt personnummer.

 

Användning av information

Malingo behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att,

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp, leverans av beställda produkter, fakturering och tillhandahållande av support.
  • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor kring produkter och tjänster samt rätta felaktiga uppgifter.
  • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
  • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
  • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor.

 

Laglig grund för insamlande av data

Syfte 1: För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support

Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

Vilka personuppgifter lagras: Namn, adress, telefonnummer samt e-post.

Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

 

Syfte 2: För att försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs, exempelvis bokföringslagen

Rättslig grund: Förpliktelse enligt gällande lag

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn, adress, telefonnummer samt e-post.

Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

 

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Malingo kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

 

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. 

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra affärspartners som behandlar personuppgifter för Malingos räkning för de syften som beskrivs i den här integritetspolicyn och som därigenom kan komma att ha tillfällig tillgång till personuppgifter. Detta sker alltid i enlighet med ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att behandlingen sker enligt Malingos instruktioner. Vi kräver vidare att våra affärspartners använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda och radera dina personuppgifter inom rimlig tid när de fullgjort sitt uppdrag. 

Vi kan bli ålagda dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

 

Säkerhet & Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av krypterings metoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns i därför avsedd samt säker miljö i Sverige.

 

Rätten till dina personuppgifter

Rättelse, tillägg eller radering – Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter, eller raderar vissa av dina personuppgifter. Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som kund och Malingo (t.ex. Obetalda fakturor), att det inte finns någon rättslig förpliktelse för Malingo att behandla uppgifterna eller någon annan laglig grund för behandlingen.

Begränsning av behandling och dataportabilitet – Under vissa omständigheter kan du begära att vi begränsar användningen av dina Personuppgifter. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter, i ett strukturerat och allmänt använt och maskinläsbart format, för överföring till en annan personuppgiftsansvarig.

Förfrågningar och klagomål – Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av oss, eller frågor om denna intergritespolicy, tveka inte att kontakta oss.

 

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

 

Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

 

Ändring av integritetspolicy

Malingo äger rätt att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn.

 

Policy uppdaterad 20180524

Produkter

Handla

Information